Szkolenia kierujących i nadzorujących prace na wysokości

Według Kodeksu pracy pojęcia „Kierownika” lub „osoby kierującej pracownikami” nie jest jednoznacznie zdefiniowane. W szerszym rozumieniu pojęcie to zdefiniować można min. jako: kierownik oraz jego zastępca, kierownik zespołów pracowniczych ( majster, brygadzista, mistrz, koordynator), czyli wszystkie osoby którym do wykonywania konkretnych zadań przydzielone zostały osoby w stosunku do których uczyniono ich odpowiedzialnymi za wykonanie zleconych robót oraz nadzór nad wykonaniem pracy zgodnym z przepisami bhp.

Zdaża się, iż osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym wykonuje pracę wraz z pozostałymi osobami, dodatkowo mając za zadanie sprawowanie nadzoru. Oprócz nadzoru związanego z przestrzeganiem zasad bhp, osoba taka powinna być w pełni przeszkolaona w aspekcie związanym z technicznym charakterem wykonywanej pracy.

W związku z powyższym proponujemy Państwu organizację szkoleń dla osób nadzorujących wszelkie prace na wysokości z dostępu linowego jak i budowlanego.

W programie takiego szkolenia szczególny nacisk kładziemy na kwestie związane z:

– prawnymi podstawami wykonywana pracy na wysokości
– BHP w pracach na wysokości
– oceną ryzyka
– planem BIOZ
– zasadami doboru, użytkowania, ochrony sprzętu oraz kontrolami okresowymi
– właściwym dobór sprzętu stosowanego w pracach na wysokosci zdodnie z europejskimi zasadami normalizacji i certyfikacji
– obciążeniami bezpiecznymi i roboczymi
– obowiązkiem nadzoru bezpośredniego
– zasadami przeprowadzania instruktażu stanowiskowego przy pomocy metod alpinizmu przemysłowego

Pozostałą cześć szkolenia zajmują kwestie związane z szeroko pojętą organizacja pracy na wysokości tj. dostęp linowy, dostęp budowlany, wykorzystywanie specjalistycznych technik pracy.

Programy szkoleń dostosowywane są zawsze indywidualnie do potrzeb klienta ( po zapoznaniu się ze specyfiką miejsca oraz charakterem wykonywanych prac ).
W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adres:ghazuka@renisport.pl

Dodatkowe informacje:
jadwiga.renisport@gmail.com
+48 664477456
12 6380734