Szkolenia alpinizmu przemysłowego

Dostępem linowym określamy rodzaj pracy wykonywany w zjeździe, przy użyciu specjalistycznego sprzętu alpinistycznego.

Szkolenia z zakresu Alpinizmu przemysłowego ( dostępu linowego ) skierowane są do osób wykonujących pracę technikami alpinistycznymi w których dodatkowym środkiem ochrony indywidualnej jest sprzęt służący do zjazdu oraz podchodzenia na linach.

Skierowane do osób wykonujących prace na wysokości z zakresu:

  • malowanie elewacji
  • montaże fasadowe
  • prace naprawcze
  • prace monterskie
  • czyszczenie elementów
  • prace antykorozyjne
  • prace z sektora telekomunikacyjnego
  • prace na konstrukcjach
  • mycie okien i elewacji
  • itp.

RAMOWY PROGRAM KURSU

1. Organizacja systemy prawnego dot. prac na wysokości w Polsce.
2. BHP w pracach na wysokości.
3. Właściwy dobór sprzętu zgodny z europejskimi zasadami normalizacji i certyfikacji.
4. Zasady użytkowania, ochrony, amortyzacji i kontroli sprzętu ( w tym ochrona lin ).
5. Plan BIOZ.
6. Ocena ryzyka.
7. Węzły.
8. Budowa stanowisk i zakładanie lin.
9. Zjazd na linie ( kolejność działań ).
10. Podchodzenie na linie.
11. Zmiana zjazdu w podchodzenie i podchodzenia w zjazd.
12. Schodzenie na przyrządzie zaciskowym ( podchodzenie na zjazdowym ).
13. Transfery.
14. Przepinki.
15. Przejście przez węzeł.
16. Techniki sztucznych ułatwień.
17. Przejście przez odciąg.
18. Przejście przez krawędź.

Poszerzone programy szkoleń obejmują kwestie:

1. Transportu linowego ( podstawowe układy wyciągowe: zintegrowany układ do wciągania i wyciągania, niezależny układ do zjazdu i opuszczania ).

2. Ratownictwa ( zwózka ratownicza, ratownictwo w technice sztucznych ułatwień, opuszczania, ewakuacja, wyciąganie, autoratownictwo, teoria odpadnięcia, szok związany z wiszeniem).

Na życzenie klienta tworzymy zintegrowane programy szkoleniowe zawierające kwestie z zakresu dostępu linowego oraz budowlanego.

Czas trwania szkolenia: zależności od wyboru programu 1, 2 lub 3 dni.

Koszt: uzależniony od czasu trwania szkolenia.

Wszystkie szkolenia odbywają się na autoryzowanym, specjalistycznym sprzęcie, spełniającym niezbędne normy do prac na wysokości ( EN, CE )/szkolimy głównie na sprzęcie firmy Petzl oraz SingingRock.

CW Reni-Sport wpisany jest do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.12/00215/2020

W celu zapoznania się z ceną oraz pełną ofertą prosimy o wysłanie zapytanie pod adres:

jadwiga.renisport@gmail.com
lub
kontakt telefoniczny:
Jadwiga Baściuk
tel. 664477456
012 638 07 38