Instruktaż stanowiskowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństrwa i higieny pracy, pracodawca zapewnia pracownikom odbycie szkolenia wstępnego oraz okresowego BHP.
W ramach szkolenia wstępnego pracownik zobowiązany jest odbyć INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY na stanowisku pracy.

Cel:
Celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez pracownika:
– informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
– umiejętności oraz wiedzy dotyczącej sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy
oraz w warunkach awaryjnych
– praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.
W związku z wieloletnim doświadczeniem naszej firmy, we wszelkiegu rodzaju szkoleniach oraz pracach na wysokości proponujemy pomoc przy realizacji instruktaży na stanowiskach pracy, na których istnieje możliwość upadku z wysokości.
Programy dostosowywane są do wymagań Klienta, z uwzględnieniam specyfiki wykonywanych czynności.

Przykłady stanowisk:
– prace na dachach
– obsługa podnośników
– prace montarskie wykonywane na wysokościowych
– obsługa maszych ruchomych
– prace na drabinach, rusztowaniach, podestach
– prace na słupach, masztach, wieżach, kominach.

Programy szkoleń dostosowywane są zawsze indywidualnie do potrzeb klienta ( po zapoznaniu się ze specyfiką miejsca oraz charakterem wykonywanych prac ).

W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adres: jadwiga.renisport@gmail.com

Dodatkowe informacje:

Jadwiga Baściuk

jadwiga.renisport@gmail.com
+48 664 477 456