Ze względu na trudną sytuacje oraz komplikacje organizacyjne które dotknęły wszystkich poprzez wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu obiektu , jak również ograniczeń ilościowych w momencie uruchomienia. Zmuszeni jesteśmy znaleźć rozwiązanie pozwalające na rozwiązanie szeregu powstałych w ramach tych obostrzeń problemów. W związku z tym wprowadzone zostały następujące zasady uregulowania pozostałych do zrealizowania zajęć z marca 2020r.

Karnety na zajęcia sekcyjne zawieszone w marcu można wykorzystać do końca bieżącego miesiąca maj 2020. Niewykorzystane zajęcia przechodzą na kolejny miesiąc jako wejścia indywidualne – aby wykorzystać wejście jako wejście indywidualne z karnetu należny skontaktować się telefonicznie z recepcją  668401847 od poniedziałku 25.05- nasi pracownicy będą robić dla Was rezerwację takiego wejścia bezpośrednio w naszym systemie)

Ze względu na dwie formy przyjmowania opłaty za sekcje wprowadza się następujące regulacje:

  1. W przypadku w pełni opłaconych zajęć  ( sekcji za miesiąc marzec 2020 ) bez dopłaty kart muli sport   – ilość zajęć do wykorzystania w miesiącu maju 2 na zajęciach sekcyjnych oraz 2 w formie wejść indywidualnych możliwych do wykorzystania do końca czerwca.
  2. W przypadku  częściowo opłaconych zajęć  z funkcją dopłaty do każdych zajęć poprzez odbicie karty multi sport  – ilość zajęć do wykorzystania  do końca miesiąca – 2

oraz 2 w formie wejść indywidualnych możliwych do wykorzystania do końca czerwca.

Ważne!

a)w sytuacji tej obowiązuje taka sama zasada jak uprzednio czyli konieczność odbicia się kartą multisport lub opłaceniem biletu jednorazowego.

b) wykorzystanie tylko dwóch zajęć do koca maja 2020r bez konieczności zakupu biletu jednorazowego

 

 

Przepraszamy za powstała sytuacje i liczymy na duże zrozumienie szczególnie w sytuacji na którą nikt z nas nie miał wpływu ani nie byliśmy w stanie przewidzieć jej rozmiaru.