Drodzy posiadacze kart FitProfit, od 1.03.2018

za przekroczony czas przebywania w obiekcie, Użytkownik karty jest zobowiązany

do samodzielnego uregulowania należności w kasie Partnera, zgodnie z obowiązującym cennikiem Partnera.

Dopłata będzie wynosiła 8 zł 🙂